מרכז תמיכה, סיום העסקה וגמר חשבון

סיום העבודה – יום הנוכחות האחרון של העובד. גמר חשבון – לאחר מועד תשלום המשכורת האחרונה. שימו לב! חשוב לציין גם את מועד סיום העבודה וגם את מועד גמר החשבון, אחרת העובד יישאר תחת העובדים הפעילים. העובד יפסיק להיות פעיל בתום החודש בו בוצע לו רישום גמר חשבון / סיום עבודה.

דילוג לתוכן