אלו סוגי הרשאות ניתן להגדיר לעובד בשימוש באפליקציה / בפורטל?

אלו סוגי הרשאות ניתן להגדיר לעובד בשימוש באפליקציה / בפורטל?

צירפנו עבורכם מדריך PDF המסביר את סוגי ההרשאות אותן ניתן לאפשר / לא לאפשר לעובד / למנהל לבצע דרך הפורטל / האפליקציה:

הגדרת פרופילי הרשאות לפורטל

צירפנו עבורכם מדריך PDF המסביר את סוגי ההרשאות אותן ניתן לאפשר / לא לאפשר לעובד / למנהל לבצע דרך הפורטל / האפליקציה: הגדרת פרופילי הרשאות לפורטל

דילוג לתוכן