הקמת אירוע היעדרות חדש

הקמת אירוע היעדרות חדש

צירפנו עבורכם מדריך PDF המסביר כיצד ניתן להקים אירוע היעדרות חדש (שאינו קיים באירועי ברירת המחדל של המערכת):

הקמת אירוע היעדרות

צירפנו עבורכם מדריך PDF המסביר כיצד ניתן להקים אירוע היעדרות חדש (שאינו קיים באירועי ברירת המחדל של המערכת): הקמת אירוע היעדרות

דילוג לתוכן