כיצד מייצאים קובץ למערכת שכר?

כיצד מייצאים קובץ למערכת שכר?

טרם ביצוע פעולת ייצוא לשכר, יש לשים לב האם לכל העובדים מוגדר מספר בשכר, מספר מפעל בשכר וטבלת שכר. במידה ולא, יש לבצע את ההגדרה במסך פרטי העובד.

שדות "מספר בשכר" ו"מספר מפעל בשכר" – מופיעים תחת לשונית "תנאי העסקה".
שדה "טבלת שכר" – מופיע תחת לשונית "משרה".

לקבלת הסבר על אופן ביצוע עדכון פרטי עובד, לחצו כאן.

במידה והפרטים הנ"ל מעודכנים, ניתן לבצע ייצוא לשכר.
צירפנו עבורכם מדריך PDF המסביר כיצד ניתן לייצא קובץ אל מערכת השכר:
ייצוא לשכר

טרם ביצוע פעולת ייצוא לשכר, יש לשים לב האם לכל העובדים מוגדר מספר בשכר, מספר מפעל בשכר וטבלת שכר. במידה ולא, יש לבצע את ההגדרה במסך פרטי העובד. שדות "מספר בשכר" ו"מספר מפעל בשכר" – מופיעים תחת לשונית "תנאי העסקה". שדה "טבלת שכר" – מופיע תחת לשונית "משרה". לקבלת הסבר על אופן ביצוע עדכון פרטי עובד, לחצו […]

דילוג לתוכן