כיצד ניתן לאחד ימי נוכחות של עובד שעבד יותר מ24 שעות?

כיצד ניתן לאחד ימי נוכחות של עובד שעבד יותר מ24 שעות?

על מנת לבצע איחוד ימים, יש לבצע את הפעולות הבאות:

יש להיכנס לכרטיס העובד וללחוץ על לשונית נוכחות. לבחור את התאריך שבו מופיעה היציאה וללחוץ על שלוש הנקודות הנמצאות בצד שמאל של תאריך זה. אח"כ ללחוץ על 'איחוד ימים'.

על מנת לבצע איחוד ימים, יש לבצע את הפעולות הבאות: יש להיכנס לכרטיס העובד וללחוץ על לשונית נוכחות. לבחור את התאריך שבו מופיעה היציאה וללחוץ על שלוש הנקודות הנמצאות בצד שמאל של תאריך זה. אח"כ ללחוץ על 'איחוד ימים'.

דילוג לתוכן