כיצד ניתן לבטל שינוי נתונים קבוצתי שבוצע?

כיצד ניתן לבטל שינוי נתונים קבוצתי שבוצע?

על מנת לבטל שינוי נתונים קבוצתי שבוצע, יש לבצע את הפעולות הבאות:

יש להיכנס אל המסך הראשי, ללחוץ על "שינוי קבוצתי של נתוני עובדים" ולבחור בקבוצת העובדים הרלוונטית.
בשם השדה יש לבחור את הערך הרצוי לשינוי, הגדרת החודש בו יחול השינוי, יש לסמן ב-V את האפשרות "מחיקה" וללחוץ על "שמירה".

על מנת לבטל שינוי נתונים קבוצתי שבוצע, יש לבצע את הפעולות הבאות: יש להיכנס אל המסך הראשי, ללחוץ על "שינוי קבוצתי של נתוני עובדים" ולבחור בקבוצת העובדים הרלוונטית. בשם השדה יש לבחור את הערך הרצוי לשינוי, הגדרת החודש בו יחול השינוי, יש לסמן ב-V את האפשרות "מחיקה" וללחוץ על "שמירה".

דילוג לתוכן