כיצד ניתן לבצע שינוי נתונים באופן קבוצתי?

כיצד ניתן לבצע שינוי נתונים באופן קבוצתי?

על מנת לבצע שינוי נתונים קבוצתי (שינוי נתונים למספר עובדים בקביל), יש לבצע את הפעולות הבאות:

יש להיכנס אל המסך הראשי, ללחוץ על "שינוי קבוצתי של נתוני עובדים" ולבחור בקבוצת העובדים הרלוונטית.
בשם השדה יש לבחור את הערך הרצוי לשינוי, הגדרת החודש בו יחול השינוי ולחיצה על "שמירה".

על מנת לבצע שינוי נתונים קבוצתי (שינוי נתונים למספר עובדים בקביל), יש לבצע את הפעולות הבאות: יש להיכנס אל המסך הראשי, ללחוץ על "שינוי קבוצתי של נתוני עובדים" ולבחור בקבוצת העובדים הרלוונטית. בשם השדה יש לבחור את הערך הרצוי לשינוי, הגדרת החודש בו יחול השינוי ולחיצה על "שמירה".

דילוג לתוכן