כיצד ניתן להגדיר בהסכם את שעות הנוכחות של העובד מהכניסה הראשונה ועד ליציאה האחרונה?

כיצד ניתן להגדיר בהסכם את שעות הנוכחות של העובד מהכניסה הראשונה ועד ליציאה האחרונה?

על מנת להגדיר במערכת שבאופן אוטומטי חישוב הנוכחות יעשה בהתאם לכניסה הראשונה וליציאה האחרונה שהוחתמו ע"י העובד, יש לבצע את הפעולות הבאות:

יש להיכנס למסך הגדרות ולבחור בקטגורית 'הסכמים'. מבין ההסכמים המוצגים יש לבחור את ההסכם הרצוי ולגשת לעריכת היום הנבחר על ידי עיפרון העריכה של יום זה. לאחר מכן, תחת לשונית אפשרויות יש לסמן ב√ 'חישוב כ. ראשונה  י. אחרונה'.

על מנת להגדיר במערכת שבאופן אוטומטי חישוב הנוכחות יעשה בהתאם לכניסה הראשונה וליציאה האחרונה שהוחתמו ע"י העובד, יש לבצע את הפעולות הבאות: יש להיכנס למסך הגדרות ולבחור בקטגורית 'הסכמים'. מבין ההסכמים המוצגים יש לבחור את ההסכם הרצוי ולגשת לעריכת היום הנבחר על ידי עיפרון העריכה של יום זה. לאחר מכן, תחת לשונית אפשרויות יש לסמן ב√ 'חישוב כ. ראשונה  י. […]

דילוג לתוכן