כיצד ניתן להגדיר ביטול 36 שעות מנוחה לעובד?

כיצד ניתן להגדיר ביטול 36 שעות מנוחה לעובד?

כדי לבצע זאת יש להיכנס למסך הגדרות ולבחור בקטגורית 'הסכמים'. מבין ההסכמים המוצגים יש לבחור את ההסכם הרצוי. וללחוץ על עריכת הסכם. בחלונית שתיפתח יש לסמן ב√ 'ללא חישוב שעות מנוחה שבועיות'. ולבצע שמירה.

כדי לבטל הגדרה זו יש לסמן שוב את ללא חישוב שעות מנוחה שבועיות ולבצע שמירה.

יש להגדיר זאת בכל הסכם רלוונטי.

כדי לבצע זאת יש להיכנס למסך הגדרות ולבחור בקטגורית 'הסכמים'. מבין ההסכמים המוצגים יש לבחור את ההסכם הרצוי. וללחוץ על עריכת הסכם. בחלונית שתיפתח יש לסמן ב√ 'ללא חישוב שעות מנוחה שבועיות'. ולבצע שמירה. כדי לבטל הגדרה זו יש לסמן שוב את ללא חישוב שעות מנוחה שבועיות ולבצע שמירה. יש להגדיר זאת בכל הסכם רלוונטי.

דילוג לתוכן