כיצד ניתן להגדיר מגבלה בה עובד לא יקבל שעות נוספות לאחר שביצע את שעות התקן השבועי?

כיצד ניתן להגדיר מגבלה בה עובד לא יקבל שעות נוספות לאחר שביצע את שעות התקן השבועי?

על מנת להגדיר מגבלה זו, יש לבצע את הפעולות הבאות:

כדי לבצע זאת יש להיכנס למסך הגדרות ולבחור בקטגורית 'הסכמים'. מבין כל ההסכמים המוצגים יש לבחור את ההסכם הרצוי וללחוץ על עריכת הסכם. בחלונית שתיפתח יש לסמן ב√ 'ללא חישוב שעות שבועיות' ולבצע שמירה.

כדי לבטל הגדרה זו יש לסמן שוב ללא חישוב שעות שבועיות ולבצע שמירה.

יש להגדיר זאת בכל הסכם רלוונטי.

על מנת להגדיר מגבלה זו, יש לבצע את הפעולות הבאות: כדי לבצע זאת יש להיכנס למסך הגדרות ולבחור בקטגורית 'הסכמים'. מבין כל ההסכמים המוצגים יש לבחור את ההסכם הרצוי וללחוץ על עריכת הסכם. בחלונית שתיפתח יש לסמן ב√ 'ללא חישוב שעות שבועיות' ולבצע שמירה. כדי לבטל הגדרה זו יש לסמן שוב ללא חישוב שעות שבועיות ולבצע שמירה. יש להגדיר זאת בכל […]

דילוג לתוכן