כיצד ניתן להגדיר מדיניות קיזוז לעובד?

כיצד ניתן להגדיר מדיניות קיזוז לעובד?

הגדרה של מדיניות קיזוז ניתן לבצע הן דרך הגדרות הסכם העבודה, והן דרך פרטי העובד.

על מנת להגדיר לעובד מדיניות קיזוז (דרך הסכם העבודה), יש לבצע את הפעולות הבאות:

יש להיכנס למסך הגדרות, קטגורית 'הסכמים' ולבחור את ההסכם הרצוי.
לאחר בחירת ההסכם, יש ללחוץ על עריכת הסכם ולבחור את מדיניות הקיזוז מהרשימה.
בסיום התהליך יש לבצע 'שמירה'.

הגדרה של מדיניות קיזוז ניתן לבצע הן דרך הגדרות הסכם העבודה, והן דרך פרטי העובד. על מנת להגדיר לעובד מדיניות קיזוז (דרך הסכם העבודה), יש לבצע את הפעולות הבאות: יש להיכנס למסך הגדרות, קטגורית 'הסכמים' ולבחור את ההסכם הרצוי. לאחר בחירת ההסכם, יש ללחוץ על עריכת הסכם ולבחור את מדיניות הקיזוז מהרשימה. בסיום התהליך יש לבצע 'שמירה'.

דילוג לתוכן