כיצד ניתן להחזיר לעבודה עובד שעזב?

כיצד ניתן להחזיר לעבודה עובד שעזב?

על מנת להחזיר לעבודה עובד שכבר בוצע עבורו גמר חשבון / סיום העסקה, יש לבצע את הפעולות הבאות:

במסך הראשי, יש ללחוץ על "החזרת עובד לעבודה" (בפעולות נפוצות).
חפשו את שם העובד, ורשמו את תאריך החזרה בפועל.

במידה והעובד שחוזר סיים את העסקתו לפני פחות מחצי שנה, יש לסמן ב-V את האפשרות "אפשר החזרת עובד מתחת לחצי שנה מתאריך עזיבה".

על מנת להחזיר לעבודה עובד שכבר בוצע עבורו גמר חשבון / סיום העסקה, יש לבצע את הפעולות הבאות: במסך הראשי, יש ללחוץ על "החזרת עובד לעבודה" (בפעולות נפוצות). חפשו את שם העובד, ורשמו את תאריך החזרה בפועל. במידה והעובד שחוזר סיים את העסקתו לפני פחות מחצי שנה, יש לסמן ב-V את האפשרות "אפשר החזרת עובד מתחת לחצי שנה מתאריך עזיבה".

דילוג לתוכן