כיצד ניתן להפוך את הספירה בדוח לספירה עשרונית?

כיצד ניתן להפוך את הספירה בדוח לספירה עשרונית?

במידה והדו"ח נבנה דרך מחולל הדוחות –
יש להיכנס להגדרות > ניהול דוחות > בחירת הדוח הרצוי.
יש להיכנס ללשונית "שדות" ולעמוד על השדה / השדות שברצונך לשנות לשיטת חישוב עשרונית.
בתחתית המסך מצד שמאל יש לשנות את הפורמט לחישוב עשרוני.

אם ברצונך להגדיר חישוב עשרוני בטבלת הסיכומים של הדוח:
יש ללחוץ "טבלת סיכומים", מצד ימין של הטבלה יש לבחור את השדה הרלוונטי, ובעמודת הפורמט של הטבלה יש ללחוץ על "חישוב עשרוני".

במידה וברצונך להגדיר שכל שדה חדש שיתווסף לדוח יחושב באופן אוטומטי בפורמט עשרוני:
יש להיכנס ל- הגדרות > ניהול דוחות > בחירת הדוח הרלוונטי  > הגדרת דו"ח.
בשורת "ברירת מחדל לזמן" יש לסמן "חישוב עשרוני".

במידה והדו"ח הנו דו"ח ברירת מחדל של המערכת –

לא קיימת אפשרות לשנות דוח מובנה של המערכת, אך ניתן לבנות דוח חדש דרך מחולל הדוחות ואותו להגדיר כדוח עשרוני.

במידה והדו"ח נבנה דרך מחולל הדוחות – יש להיכנס להגדרות > ניהול דוחות > בחירת הדוח הרצוי. יש להיכנס ללשונית "שדות" ולעמוד על השדה / השדות שברצונך לשנות לשיטת חישוב עשרונית. בתחתית המסך מצד שמאל יש לשנות את הפורמט לחישוב עשרוני. אם ברצונך להגדיר חישוב עשרוני בטבלת הסיכומים של הדוח: יש ללחוץ "טבלת סיכומים", מצד ימין של הטבלה יש לבחור את […]

דילוג לתוכן