כיצד ניתן לצפות ברשימת העובדים המשויכים להסכם ספציפי?

כיצד ניתן לצפות ברשימת העובדים המשויכים להסכם ספציפי?

צפייה בעובדים המשויכים להסכם מסוים:
יש להיכנס למסך הגדרות ולבחור בקטגורית "הסכמים". מבין ההסכמים המוצגים יש לבחור את ההסכם הרצוי וללחוץ על לשונית "עובדים בהסכם".

צפייה בעובדים המשויכים להסכם מסוים אך בוצע בהסכם שינוי פרטני עבורם:
יש להיכנס למסך הגדרות ולבחור בקטגורית 'הסכמים', מבין ההסכמים המוצגים יש לבחור את ההסכם הרצוי. וללחוץ על לשונית 'עובדים בהתאמה אישית'.

צפייה בעובדים המשויכים להסכם מסוים: יש להיכנס למסך הגדרות ולבחור בקטגורית "הסכמים". מבין ההסכמים המוצגים יש לבחור את ההסכם הרצוי וללחוץ על לשונית "עובדים בהסכם". צפייה בעובדים המשויכים להסכם מסוים אך בוצע בהסכם שינוי פרטני עבורם: יש להיכנס למסך הגדרות ולבחור בקטגורית 'הסכמים', מבין ההסכמים המוצגים יש לבחור את ההסכם הרצוי. וללחוץ על לשונית 'עובדים בהתאמה אישית'.

דילוג לתוכן