כיצד ניתן לשייך התראה לעובד?

כיצד ניתן לשייך התראה לעובד?

שיוך התראה שכבר קיימת במערכת:
יש להיכנס אל פרטי העובד, קטגורית "פרטים אישיים".
יש לגלול את רשימת הפרטים האישיים עד לשדה "תזכורות לעובד" (במידה ורוצים שהתזכורת תגיע אל העובד) או "תזכורות למנהל" (במידה ורוצים שהתזכורת תגיע אל המנהל).
יש ללחוץ על שלוש הנקודותבחירת ההתראה הרלוונטית תחת שדה "ערך" ולחיצה על "שמירה".

במידה וסוג ההתראה אינו קיים בערכת:
יש להיכנס להקים התראה חדשה ע"פ המדריך המצורף:

הקמת התראות במייל

שיוך התראה שכבר קיימת במערכת: יש להיכנס אל פרטי העובד, קטגורית "פרטים אישיים". יש לגלול את רשימת הפרטים האישיים עד לשדה "תזכורות לעובד" (במידה ורוצים שהתזכורת תגיע אל העובד) או "תזכורות למנהל" (במידה ורוצים שהתזכורת תגיע אל המנהל). יש ללחוץ על שלוש הנקודות, בחירת ההתראה הרלוונטית תחת שדה "ערך" ולחיצה על "שמירה". במידה וסוג ההתראה אינו קיים בערכת: יש […]

דילוג לתוכן