מדוע יש לי תנועות לא מזוהות במערכת?

מדוע יש לי תנועות לא מזוהות במערכת?

א. יש לבדוק האם הקמת עובד בשעון אך הוא טרם הוקם במערכת הנוכחות?
במידה וכן, יש להקים את העובד במערכת הנוכחות, לציין את מספר התג שהוגדר בשעון הנוכחות. לאחר מכן הנתונים הלא מזוהים ישויכו באופן אוטומטי אל העובד.

ב. במידה והקמת כבר את העובד במערכת, יש לוודא שמספר התג בתוכנה ובשעון אכן תואמים. ניתן לבדוק זאת במסך פרטי העובד, תחת שדה "תג עובד".

א. יש לבדוק האם הקמת עובד בשעון אך הוא טרם הוקם במערכת הנוכחות? במידה וכן, יש להקים את העובד במערכת הנוכחות, לציין את מספר התג שהוגדר בשעון הנוכחות. לאחר מכן הנתונים הלא מזוהים ישויכו באופן אוטומטי אל העובד. ב. במידה והקמת כבר את העובד במערכת, יש לוודא שמספר התג בתוכנה ובשעון אכן תואמים. ניתן לבדוק […]

דילוג לתוכן