מה ההבדל בין קיזוז מהנמוך לגבוה לבין קיזוז מהגבוה לנמוך?

מה ההבדל בין קיזוז מהנמוך לגבוה לבין קיזוז מהגבוה לנמוך?

כאשר בוחרים מדיניות קיזוז מהגבוה לנמוך, השעות הנוספות הגבוהות ביותר יקוזזו לעובד ע"ח מילוי שעות התקן.

כאשר בוחרים מדיניות קיזוז מהנמוך לגבוה השעות הנוספות הנמוכות ביותר יקוזזו לעובד ע"ח מילוי שעות תקן.

כאשר בוחרים מדיניות קיזוז מהגבוה לנמוך, השעות הנוספות הגבוהות ביותר יקוזזו לעובד ע"ח מילוי שעות התקן. כאשר בוחרים מדיניות קיזוז מהנמוך לגבוה השעות הנוספות הנמוכות ביותר יקוזזו לעובד ע"ח מילוי שעות תקן.

דילוג לתוכן