מה ההבדל בין תנועה מיוחדת לאירוע?

מה ההבדל בין תנועה מיוחדת לאירוע?

השעות בתנועות מיוחדות מחושבות בתוך הסיכום של השעות הרגילות והנוספות.
אירועים לעומת זאת נרשמים במקרה של היעדרות מהעבודה והשלמה של התקן.

בדוח הנוכחות, השעות בטבלת האירועים אינן נכללות בסיכום שבטבלת שעות לתשלום.
השעות של תנועות מיוחדות כן נכנסות לחישוב בטבלת שעות לתשלום.

השעות בתנועות מיוחדות מחושבות בתוך הסיכום של השעות הרגילות והנוספות. אירועים לעומת זאת נרשמים במקרה של היעדרות מהעבודה והשלמה של התקן. בדוח הנוכחות, השעות בטבלת האירועים אינן נכללות בסיכום שבטבלת שעות לתשלום. השעות של תנועות מיוחדות כן נכנסות לחישוב בטבלת שעות לתשלום.

דילוג לתוכן