מה המשמעות של מדיניות קיזוז?

מה המשמעות של מדיניות קיזוז?

המשמעות של מדיניות קיזוז היא:
כל עוד העובד לא השלים את שעות התקן שלו הוא לא יוכל לקבל שעות נוספות (בהתאם לחוק).
רק לאחר השלמת התקן, הוא יקבל שעות נוספות בתעריף גבוה יותר מהשעות הרגילות.

המשמעות של מדיניות קיזוז היא: כל עוד העובד לא השלים את שעות התקן שלו הוא לא יוכל לקבל שעות נוספות (בהתאם לחוק). רק לאחר השלמת התקן, הוא יקבל שעות נוספות בתעריף גבוה יותר מהשעות הרגילות.

דילוג לתוכן