מה התחדש במערכת? – נובמבר 2023

מה התחדש במערכת? – נובמבר 2023

מה התחדש במערכת?

עדכון גרסה 2.3.10.0 – נובמבר 2023

 • ניהול הסכם אישי – מעתה ניתן לנהל הסכם אישי לעובד באמצעות כפתור יעודי.
  בהסכם האישי ניתן לבצע שינויים בנתונים הבאים:
  1. כניסה
  2. יציאה
  3. תקן
  4. תקן אופציונלי
  5. מדיניות הפסקה
  6. מדיניות שעות נוספות
  7. הגבלה/אי הגבלת הקדמה
  8. הגבלה/אי הגבלת יציאה
  העובד משויך להסכם ראשי, כל שינוי יתבצע מול ההסכם הראשי ומרגע השינוי נתון שהוזן בהסכם אישי יגבר על כל שינוי שנרשם בראשי.
 • הגבלת שעות נוספות – מעתה ניתן להזין ערך להגבלת שעות נוספות גם של מספרים עשרוניים (ולא רק מספרים שלמים).
 • חיוב הערה יומית בפורטל – מעתה ניתן להגדיר דרך מסך ניהול ההיעדרויות, אילו היעדרויות יחייבו את העובד להזין הערה בעת שימוש באותו האירוע (בפורטל / האפליקציה), ואילו היעדרויות לא יהיו חייבות בהזנת ההערה.

מה התחדש במערכת? עדכון גרסה 2.3.10.0 – נובמבר 2023 ניהול הסכם אישי – מעתה ניתן לנהל הסכם אישי לעובד באמצעות כפתור יעודי. בהסכם האישי ניתן לבצע שינויים בנתונים הבאים: 1. כניסה 2. יציאה 3. תקן 4. תקן אופציונלי 5. מדיניות הפסקה 6. מדיניות שעות נוספות 7. הגבלה/אי הגבלת הקדמה 8. הגבלה/אי הגבלת יציאה העובד משויך להסכם […]

דילוג לתוכן