כיצד ניתן להגדיר שחישוב שעות שבת יעשה מלוח השנה?

כיצד ניתן להגדיר שחישוב שעות שבת יעשה מלוח השנה?

על מנת לעשות זאת יש להיכנס למסך הגדרות ולבחור בקטגורית 'הסכמים', מבין כל ההסכמים המוצגים יש לבחור את ההסכם הרצוי. וללחוץ על 'עריכת הסכם'. בחלונית שתיפתח יש לסמן ב√ 'חישוב שעות שבת מלוח שנה' ולבצע שמירה.

כדי לבטל הגדרה זו יש לסמן שוב חישוב שעות שבת מלוח שנה ולבצע שמירה.

יש להגדיר זאת בכל הסכם רלוונטי.

על מנת לעשות זאת יש להיכנס למסך הגדרות ולבחור בקטגורית 'הסכמים', מבין כל ההסכמים המוצגים יש לבחור את ההסכם הרצוי. וללחוץ על 'עריכת הסכם'. בחלונית שתיפתח יש לסמן ב√ 'חישוב שעות שבת מלוח שנה' ולבצע שמירה. כדי לבטל הגדרה זו יש לסמן שוב חישוב שעות שבת מלוח שנה ולבצע שמירה. יש להגדיר זאת בכל הסכם רלוונטי.

דילוג לתוכן