BIG

  • תחום: שעוני נוכחות וחוקת עבודה
  • דרישות מיוחדות: שעוני נוכחות בפריסה ארצית, ניהול מרכזי של חוקת העבודה תוך היררכיה ניהולית בה ההנהלה הראשית מגדירה את גבולות הגזרה של חוקת העבודה, ולכל מקום ניתנת האפשרות להגדרות הייחודיות לו, תוך התבססות על נהלי ההנהלה הבכירה שהוגדרו.
Lorem Ipsum הוא פשוט טקסט דמה של תעשיית הדפוס והקביעה. Lorem Ipsum היה טקסט הדמה הסטנדרטי של
דילוג לתוכן