זכאות לדמי אבטלה

פסקי דין ודיני עבודה

בקרת כניסה ובטחון

תרבות ארגונית

ניהול עובדים

רווחה וחווית עובד

שכר ותגמול

שימור עובדים וטאלנטים

ניהול נוכחות

שעוני נוכחות

גיוס

זכאות לדמי אבטלה

מי זכאי לדמי אבטלה?

להלן שלושת הקריטריונים לזכאות דמי אבטלה:

 • מי שמלאו לו 20 שנים ועדיין לא הגיע לגיל 67.
 • מי שהשלים "תקופת אכשרה":

עובד בשכר חודשי – אם עבד 360 ימים בתוך 540 הימים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה.

עובד בשכר יומי –  אם עבד 300 ימים  בתוך 540 הימים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה.

"תקופת האבטלה" אינה מתחילה כל זמן שהמובטל לא נרשם בלשכת שירות התעסוקה.

מי שנרשם לראשונה בלשכת שירות התעסוקה מ- 1.4.2013 ואילך, צריך להשלים תקופת אכשרה של 12 חודשים לפחות, בתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה.

 • מי שהוא מובטל – כלומר הוא רשום ומתייצב בלשכת שירות התעסוקה כדורש עבודה, ולא נמצאה לו עבודה.

*בתנאים מסוימים ניתן לקבל דמי אבטלה גם לפני גיל 20.

מהי תקופת הזכאות המרבית לדמי אבטלה?

 • מובטל שמלאו לו 45 שנים, או שמלאו לו 35 שנים ויש עמו שלושה תלויים – ישולמו לו דמי אבטלה לתקופה של 175 ימים לכל היותר.
 • מובטל שמלאו לו 35 שנים, או שעדיין לא מלאו לו 35 שנים ויש עמו שלושה תלויים – ישולמו לו דמי אבטלה לתקופה של 138 ימים לכל היותר.
  מובטל שמלאו לו 25 שנים, או שעדיין לא מלאו לו 35 שנים ואין עמו שלושה תלויים – ישולמו לו דמי אבטלה לתקופה של 100 ימים לכל היותר.
 • זכאי לדמי אבטלה, הלומד בהכשרה מקצועית, והשכלתו פחותה מ-12 שנות לימוד, יהיה זכאי לדמי אבטלה בזמן לימודיו גם בעד התקופה, שעולה על ימי האבטלה המרביים המגיעים לו, אך לא יותר מ-138 ימים.
  * חיילים, משרתי שירות לאומי ומובטלים עד גיל 25 ראה מידע נוסף באתר המוסד לביטוח לאומי.

איך מגישים תביעה לתשלום דמי אבטלה?

להגשת תביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • טופס תביעה לדמי אבטלה
 • אישור מהמעסיק על תקופת העסקה ועל השכר או תלושי שכר של 12 חודשים
 • תלושי שכר של 6 חודשי העבודה האחרונים, כולל תלוש שכר של חודש העבודה האחרון.
 • אישור מהמעסיק המציין את סיבת הפסקת העבודה ותאריך הפסקת העבודה, עם חתימה וחותמת של המעסיק. אם התפטרת מהעבודה ויש הצדקה להתפטרות, נא המצא את האישורים המתאימים.
 • חיילים משוחררים/ פטורי שירות צבאי/ מסיימי שירות לאומי – ראו מידע מורחב כאן

את המסמכים ניתן לשלוח באמצעות טופס מקוון באתר ביטוח לאומי או באתר שירות אישי או בדואר ובפקס של הסניף לפי אזור מגורכם

חשוב לדעת

 • חשוב לפנות בפעם הראשונה ללשכת שירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה.
 • אם הוגשה תביעה לדמי אבטלה שאושרה וטרם חלפו 12 חודשים מהחודש בו החלה הזכאות הקודמת לדמי אבטלה, הינכם פטורים מהגשת תביעה חדשה.
 • את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים מהיום שבו התייצבת לראשונה בלשכת שירות התעסוקה.

מאמרים קשורים

עולם משאבי האנוש פתוח לפניכם! בואו ללמוד דברים חדשים שישדרגו את העבודה היומיומית שלכם.

מי זכאי לדמי אבטלה? להלן שלושת הקריטריונים לזכאות דמי אבטלה: מי שמלאו לו 20 שנים ועדיין לא הגיע לגיל 67. מי שהשלים "תקופת אכשרה": עובד בשכר חודשי – אם עבד 360 ימים בתוך 540 הימים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה. עובד בשכר יומי –  אם עבד 300 ימים  בתוך 540 הימים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה. "תקופת האבטלה" […]

דילוג לתוכן