חוק קיצור שבוע העבודה

פסקי דין ודיני עבודה

בקרת כניסה ובטחון

תרבות ארגונית

ניהול עובדים

רווחה וחווית עובד

שכר ותגמול

שימור עובדים וטאלנטים

ניהול נוכחות

שעוני נוכחות

גיוס

חוק קיצור שבוע העבודה

ב- 15 במרץ 2018 הוחלט על צו הרחבה המקצר את שבוע העבודה במשק בשעה אחת. הצו נכנס לתוקפו  ב-1 באפריל 2018.

בעקבות זאת, הוחלט על העלאת ערך שכר העבודה השעתי למקבלי שכר מינימום, בכל היקפי המשרה (חודשי ושעתי).

בעקבות פניות רבות בנושא, קיבצנו עבורכם את השאלות הנפוצות ביותר על צו ההרחבה ואופן יישומו.

 

ש. האם עובדים אשר עובדים בשבוע פחות מ – 42 שעות זכאים לקיצור שבוע העבודה?

ת. לא, קיצור שבוע העבודה אינו חל על עובדים אשר עובדים 42 שעות שבועיות או פחות ועל עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם.

 

ש. איך מחשבים את השכר למקבלי שכר מינימום?

ת. שכר המינימום יחושב באמצעות חלוקת שכר המינימום החודשי, בגובה 5,300 ₪, ב-182 שעות בחודש, במקום 186 שעות בחודש (29.12 ₪ לשעה).

 

ש. האם ניתן לקזז את השעה על פני מס' ימים בשבוע?

ת. לא, הצו קובע כי הפחתת שעת עבודה אחת (או פחות) תעשה ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה, בהתאם לצרכי העבודה, וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים.

כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת, רשאי המעסיק לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר בשבוע ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע.

 

ש. איך מחשבים את השעות במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע?

ת. במקומות עבודה בהם עובדים 5 ימים בשבוע, יש להגדיר את החישוב באופן הבא:

במהלך 4 ימים בשבוע יחושב יום עבודה לפי 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות), וביום אחד קבוע בשבוע, יופחת אורך יום העבודה בשעה אחת ויחושב לפי 7.6 שעות (7 שעות ו-36 דקות).

שעות אלו אינן כוללות הפסקה.

ש. איך מחשבים את השעות למקומות עבודה בהם עובדים 9 שעות ביום?

ת. במקומות עבודה אשר יום העבודה הוא בן 9 שעות, כולל הפסקה רצופה של 24 דקות, יש לחשב באופן הבא:

במהלך 4 ימים בשבוע יחושב יום עבודה יחושב לפי 9 שעות ברוטו, (8 שעות ו-36 דקות נטו) ויום אחד קבוע יחושב לפי 8 שעות ברוטו (7 שעות ו-36 דקות נטו).

במקומות עבודה  אשר יום העבודה הוא בן 9 שעות, כולל הפסקה של 30 דקות ותקן שעות העבודה השבועי עמד בעבר על 42.5 שעות שבועיות, יש לקצר את שבוע העבודה בחצי שעה בשבוע ולחשבו באופן הבא:

במהלך 4 ימים בשבוע יחושב יום עבודה יחושב לפי  9 שעות עבודה ברוטו (8.5 שעות עבודה נטו ביום), ויום אחד קבוע יחושב לפי 8.5 שעות ברוטו (8 שעות עבודה נטו), שכן במקרה זה זכאים העובדים להפחתה של חצי שעה בשבוע בלבד מ- 42.5 שעות שבועיות ל-42 שעות שבועיות.

ש. מה קורה במקרה שעובד עבד מעל 42 שעות שבועיות?

ת. עובד שעבד מעבר לשעות התקן הקבועות לאותו יום זכאי לגמול עבור שעות נוספות.

 

ש. כיצד חל הצו על עובדי משמרות?

ת. במפעלים העובדים במשמרות ניתנה למעסיק גמישות באופן המימוש של קיצור שבוע העבודה. עובד שיידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר, יקבל תשלום בגין עבודה בשעה נוספת.

 

מאמרים קשורים

עולם משאבי האנוש פתוח לפניכם! בואו ללמוד דברים חדשים שישדרגו את העבודה היומיומית שלכם.

ב- 15 במרץ 2018 הוחלט על צו הרחבה המקצר את שבוע העבודה במשק בשעה אחת. הצו נכנס לתוקפו  ב-1 באפריל 2018. בעקבות זאת, הוחלט על העלאת ערך שכר העבודה השעתי למקבלי שכר מינימום, בכל היקפי המשרה (חודשי ושעתי). בעקבות פניות רבות בנושא, קיבצנו עבורכם את השאלות הנפוצות ביותר על צו ההרחבה ואופן יישומו.   ש. האם עובדים […]

דילוג לתוכן