חוק חופשה שנתית

פסקי דין ודיני עבודה

בקרת כניסה ובטחון

תרבות ארגונית

ניהול עובדים

רווחה וחווית עובד

שכר ותגמול

שימור עובדים וטאלנטים

ניהול נוכחות

שעוני נוכחות

גיוס

חוק חופשה שנתית

איך מחשבים את אורך ימי החופשה? מי זכאי לחופשה שנתית? ואילו ימים אינם נכללים בחופשה שנתית? כל התשובות

עובדים שכירים זכאים לימי חופשה שנתית בתשלום בהתאם לוותק ולהיקף המשרה.

חישוב ימי החופשה

עובדים במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע

עובדים במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע

דגשי החוק:
  • עובדים שאינם במשרה מלאה או שלא עבדו שנה מלאה הינם זכאים לימי חופשה יחסיים.
  • בני נוער זכאים ל – 18 ימי חופשה בשנה ללא קשר לוותק.
  • ימי מנוחה, מילואים, ימי חג, חופשת לידה, מחלה, ימי אבל, ימי שביתה או השבתה של מקום עבודה – אינם נכללים בחופשה השנתית.
  • חישוב דמי החופשה – עובדים בשכר חודשי יהיו זכאים לשכר רגיל במהלך ימי החופשה. עובדים שעתיים או יומיים יהיו זכאים לקבל עבור כל יום חופשה שכר השווה לשכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לחופשה.
  • מעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת אם אורכה של החופשה עולה על 7 ימים, וזאת בכפוף להודעה מוקדמת לעובדים של לפחות 14 יום לפני המועד המתוכנן.
  • לא ניתן לצאת לחופשה שנתית ע"ח ימי חופשה עתידיים.
  • מעסיק המאלץ עובדים לצאת לחופשה ללא ימי חופשה צבורים, יידרש לשלם עבור ימי החופשה.

לפני שאתם מתחילים לארוז..
ניתן לממש את הזכות לחופשה שנתית במהלך החודש האחרון של שנת העבודה, או במהלך השנה שבאה אחריה. את ימי החופשה ניתן לפצל בהתאם להסכמה של המעסיק והעובדים.

מאמרים קשורים

עולם משאבי האנוש פתוח לפניכם! בואו ללמוד דברים חדשים שישדרגו את העבודה היומיומית שלכם.

איך מחשבים את אורך ימי החופשה? מי זכאי לחופשה שנתית? ואילו ימים אינם נכללים בחופשה שנתית? כל התשובות עובדים שכירים זכאים לימי חופשה שנתית בתשלום בהתאם לוותק ולהיקף המשרה. חישוב ימי החופשה עובדים במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע עובדים במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע דגשי החוק: עובדים שאינם במשרה מלאה או שלא […]

דילוג לתוכן